Mediquipe - Genom livet

Klinisk och teknisk utbildning

Mediquipe erbjuder utbildning inom följande områden:

- för kliniker
- för ingenjörer och tekniker
- för fysiker
- strålhygien - radiologi

Kontakta oss för offert eller mer information.
Telefon: 08-732 74 84, e-post: info@mediquipe.se