Mediquipe - Genom livet

Konsulttjänster

Mediquipe har lång erfarenhet av planering och genomförande av ny- och ombyggnation av röntgenavdelningar med hänsyn till miljö och säkerhet. Vi erbjuder konsulttjänster inom följande områden:
- Installation
- Site planning
- Byggprojekt - röntgen
- Flytt av befintlig medicinteknisk utrustning
- Destruktion av medicinteknisk utrustning
- Tillståndsansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten
- Årlig kontrollmätning

Kontakta oss för offert eller mer information.
Telefon: 08-732 74 84, e-post: info@mediquipe.se