Mediquipe - Genom livet

Välkommen till
Mediquipe Scandinavia AB

Sedan 1985 har Mediquipe levererat högkvalitativa produkter till svensk hälso- och sjukvård med fokus på att tillföra maximalt värde i vårdprocessen.

Vi är en oberoende distributör av produkter, installation, service och support inom medicinsk radiologi, dermatologi och patologi för hälso- och sjukvård, veterinärmedicin samt dentalvård.